Aktualności

Blizyn Dozynki Gminne 2014 - wzorSerdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne w dniu 24 sierpnia 2014 r. w Sorbinie. Szczegóły na plakacie.

 

 


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

W miejscowości Płaczków (gmina Bliżyn) rozpoczęła się rozbiórka starego mostu. Jeszcze w tym roku na jego miejscu powstanie nowy obiekt mostowy z dojazdami. Inwestycję realizuje powiat skarżyski za kwotę ok. 1 mln 200 tys. zł.

Most w Płaczkowie już od dawna znajdował się w złym stanie technicznym i wymagał rozbiórki. Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął starania, by jeszcze w tym roku zastąpić zniszczony most nowym. Starania przyniosły pomyślny skutek w postaci 350 tys. zł uzyskanych przez powiat ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na obiekty mostowe przyznawanej przez Ministerstwo Finansów. Z budżetu powiatu na ten cel przeznaczono ok. 880 tys. zł. W sumie inwestycja opiewa na kwotę ok. 1 mln 200 tys. zł. Prace na moście w Płaczkowie już rozpoczęła firma Skanska – wykonawca inwestycji. Po wyłączeniu zniszczonego obiektu mostowego z ruchu pieszego i kołowego zostanie on rozebrany. Następnie zostanie wykonany fundament pod konstrukcję mostu, a w dalszym etapie montaż konstrukcji obiektu. Ponadto inwestycja zakłada wykonanie dojazdów do mostu oraz chodnika. Umocnione zostanie także dno i skarpy rzeki przed i za obiektem.
W związku z pracami wykonywanymi na moście od dziś zmianie uległa organizacja ruchu.

Objazd tymczasowy będzie odbywał się przez Odrowąż, Niekłań, Antoniów, Hutę, Borki i Rędocin według oznakowania w terenie. Nie mniej jednak powiat skarżyski i gmina Bliżyn oraz firma Nofar z Mroczkowa, czynią starania, aby wprowadzić skrócony do ok. 1 km objazd drogą wewnętrzna gminy. Objazd ten służyć będzie mieszkańcom Mroczkowa, Sobótki i Rędocina. Skrócony objazd, na którym obecnie prowadzone są roboty drogowe zostanie dopuszczony do ruchu po uzyskaniu zezwolenia z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.

Małgorzata Nosowicz

Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski