Aktualności

W dniach 24 kwietnia 2019 r. o godz. 17 w remizie OSP w Nowym Odrowążku oraz 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17 w remizie OSP Mroczków odbędą się spotkania szkoleniowe, dotyczące Programu Czyste Powietrze. Na spotkaniach będą prezentowanie szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków finansowych na wymianę pieca c.o., termomodernizację budynków mieszkalnych oraz montaż instalacji źródeł energii odnawialnej (instalacje fotowoltaiczne). Spotkania będą prowadzone przez pracownika WFOŚiGW w Kielcach.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Urząd Gminy w Bliżynie

01 Kopiowanie-Niech Zmartwychwstały Pan zamieszka w naszych sercach i rodzinach – życzyła zebranych na spotkaniu w Sorbinie Janina Kołek, prezes Klubu Seniora „pogodni” w tej miejscowości. Do seniorów popłynęła moc życzeń, a dodatkowy wymiar spotkaniu nadał występ scholi parafialnej „Astra Dei” pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej.

01kasaZarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które złożono w ramach konkursu do działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się, na wysokiej 5 pozycji, projekt naszej gminy, na który otrzymamy dofinansowanie 548.000 złotych.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski