Aktualności

Na prośbę Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych zamieszczamy informację o  realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpłatnym projekcie pt. Aktywne świętokrzyskie.
Projekt realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

01 Kopiowanie11 grudnia na II sesji zebrała się Rada Gminy Bliżyn. Obradom przewodniczył przewodniczący rady Jacek Krzepkowski, a wśród gości byli m.in. starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska, którzy przekazali samorządowcom gminy Bliżyn gratulacji. Radni powołali również stałe komisje rady, ustali wynagrodzenie wójta, zasady zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz dokonali zmian w budżecie na ten rok, które przedstawiła skarbnik gminy Beata Ozan.

01 KopiowanieNajmłodsi członkowie OSP Wołów pokazali już po raz drugi wielkie serca. W ramach akcji charytatywnej 8 grudnia wspólnie ze swymi opiekunami upiekli aż 700 pierników. -Uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone w połowie na rzecz Kryspina Bąka z Brześcia, chłopca, który przeszedł przeszczep serca oraz na zorganizowanie ferii zimowych – mówi miejscowa radna Małgorzata Zep, jedna z inicjatorek akc

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski