13 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

00000002Gmina Bliżyn podjęła starania o nieodpłatne przejęcie terenów w Sołtykowie od Skarbu Państwa i przeznaczenie tych terenów na cele publiczne. 7 sierpnia Rada Gminy Bliżyn uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków.

01W niedzielę 30 września był wyjątkowy dla mieszkańców Bugaja. Uroczyście otwarty został kompleks sportowo-rekreacyjny obejmujący plac zabaw dla dzieci, siłownie napowietrzną i altanę z grillowiskiem. Poświęcenia kompleksu dokonał ks. Sylwester Podgórski, po czym uroczystego przecięcia wstęgi dokonali najmłodsi mieszkańcy sołectwa: Julia Przybytniewska, Zuzanna Bilska, Oliwia Zep i Martyna Zep.

 

01 KopiowanieDzień 29 września na trwale zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Mroczkowie, która uroczyście świętowała Jubileusz 100.lecia powstania. Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup JE ks. Piotr Turzyński. Po nabożeństwie poświęcono i odsłonięto obelisk pamiątkowy poświecony Ludwice i Stanisławowi Wojnarowskim. Na sali gimnastycznej przybyłych powitał dyrektor szkoły Sylwester Koziński dziękując wójtowi gminy Mariuszowi Walachni i Radzie Gminy z przewodniczącym Tadeuszem Łyjakiem za piękny dar na 100.leie szkoły, jakim był jej kompleksowy remont.

 

01W czwartek 26 września wójt gminy Mariusz Walachnia w obecności dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Andrzeja Chomy, wylosował laureata Gminy Bliżyn XI edycji Letniego Konkursu dla Krwiodawców. Spośród 244. uczestników konkursu zamieszkałych na terenach gmin: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Bliżyn i Łączna tegoroczna nagroda przypadła Przemysławowi Peli.

ulotka

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn ogłasza ostatnie nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" dla:

I. Osób fizycznych zamieszkujących obszary wiejskie chcących założyć działalność gospodarczą w ramach przedsięwzięć:

 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia: Premia w wysokości 80.000,00 zł. (100 %) wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach (pierwsza transza 80% i druga transza 20% kwoty pomocy).
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 560.000,00 zł.

2. Rozwój działalności gospodarczej
Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów (70%). Wysokość kwoty pomocy na jedną operację od 25 001,00 zł do 179 870,00 zł
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi 1 438.969,00 zł.

Termin składania wniosków: od dnia 24 września 2018 roku do dnia 8 października 2018 roku.
Miejsce składania wniosków: Biuro „LGD – U ŹRÓDEŁ" Modliszewice, ul. Piotrkowska 30,
26-200 Końskie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 października 2018 r. o godzinie 15:00.
Chętnych do ubiegania się o środki finansowe na założenie lub rozwój działalności gospodarczej zapraszamy na stronę www.uzrodel.pl, gdzie znajdują się ogłoszenia z warunkami przyznania pomocy oraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wypełnienia wniosków.
Serdecznie zapraszamy.

00000001W dniu 30 września o godz. 15.00 nastąpi otwarcie kompeksu rekreacyjnego (altana, plac zabaw, silownia) na Bugaju. Szczegóły na plakacie.

01 Kopiowanie23 września w Drożdżowie uroczyście otwarty został kompleks rekreacyjny w Drożdżowie, na który składają się plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz altana z grillowiskiem. Za tydzień (30 września, godz. 15.00) podobny kompleks otwarty zostanie w Bugaju. Oba kosztowały łącznie około 432.000 złotych, z czego 300.000 złotych pozyskało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Bliżyn z LGD „U Źródeł”, a 132.000 złotych pochodziło w budżetu gminy.

 

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps