Aktualności

pt0118 maja 2019 r. piechurzy ze Szkolnego Klubu Turystycznego „Wędrowiec” zakończyli wędrówkę Głównym Szlakiem Świętokrzyskim im. Edmunda Massalskiego, który liczy 94,5 km i jest  najdłuższym szlakiem Gór Świętokrzyskim. Jego przejście daje możliwość zobaczenia najciekawszych atrakcji turystycznych, z których słyną nasze góry. 

IMG 9777 Kopiowanie11 czerwca do altany w Zbrojowie dotarli uczniowie szkół z Bliżyna, Mroczkowa i Sorbina, którzy brali udział w projekcie „Młodzi geolodzy na Piekielnym Szlaku”. Tutaj nastąpiło jego podsumowanie a z jego uczestnikami spotkali się wójt gminy Mariusz Walachnia i prezes LGD „U Źródeł” Anna Leżańska. Projekt kwotą 18.835 zł dofinansowano w ramach PROW za pośrednictwem LGD.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2018 r. muszą złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Bliżyn pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób . Ostateczny termin składania zgłoszeń przypada na dzień 24 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bliżyn - (I piętro, pokój nr 18) w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Druk zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski