27 Luty 2017    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

Aktualności

OGŁOSZENIE


Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn,  spełniających kryterium dochodowe.
Żywność wydawana będzie w 1 punkcie:


1. Budynek dawnego Posterunku Policji w Bliżynie w dniu 29.12.2016r. od godziny 9:00 do 13:00 dla miejscowości: Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

2. Dla miejscowości: Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek dokładny termin zostanie podany w styczniu 2017r.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty i skierowanie - (tylko nowe osoby).
Niestawienie się w wyznaczonym terminie - nie daje możliwości odbioru żywności w innym dniu.


Prezes PKPS
Monika Sokołowska
Oddział Bliżyn

Zarząd Koła Polskeigo Związku Wędkarskiego w Bliżynie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze odbedzie się w dniu 8 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie (Zameczek). Rozpoczęcie obrad w I-szym terminie o godzinie 9.00, w II-gim terminie o godzinie 9.30.

opstarosta01We wtorek 20 grudnia starosta skarżyski Jerzy Żmijewski na tradycyjne spotkanie opłatkowe zaprosił samorządowców i dziennikarzy. Przybyli na nie przedstawiciele lokalnych mediów oraz: wiceprezydent Skarżyska-Kamiennej Andrzej Brzeziński, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, wójtowie Bliżyna Mariusz Walachnia, Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woźniak i Łęcznej Romuald Kowaliński, a także w komplecie członkowie zarządu oraz sekretarz i skarbnik powiatu.

 

oppsp1220 grudnia w sali konferencyjnej skarżyskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie wigilijne. Na początku głos zabrał Komendant Powiatowy PSP bryg. Marcin Machowski, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości i złożył świąteczne życzenia. Życzenia świąteczne przybyłym złożyli zaproszeni goście: wicewojewoda Andrzej Bątkowski, skarosta Jerzy Żmijewski, Komendant Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński oraz szef skarżyskich strażaków Marcin Machowski.

 

0120 grudnia władze samorządowe powiatu, włodarze wszystkich gmin oraz dyrekcja szpitala powiatowego spotkali się z jego pracownikami na spotkaniu wigilijnym. Na początku dyrektor szpitala Leszek Lepiarz podziękował samorządowcom ze wszystkich gmin, które przekazały na rzecz szpitala po 10.000 złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup gastroskopu.

 

Na prośbę firmy Consultor Sp.z o.o.  zamieszczemy informację o projekcie:

 

PROJEKT „POWRÓT NA RYNEK PRACY"

 

Bezpłatne szkolenie + trzymiesięczny staż

W związku z rekrutacją Uczestników do ostatniej grupy szkoleniowej, firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Powrót na rynek pracy", który jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Powrót na rynek pracy" jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

bedzinZespół Pieśni i Tańca Sorbin jako jeden z sześciu wykonawców z regionu zakwalifikował się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Radom jest jednym z 36 ośrodków eliminacyjnych w Polsce na Białorusi i Ukrainie.

 

0118 grudnia w Zameczku odbyło się doroczne spotkanie świąteczne. W jego trakcie wręczono nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze Ozdoby choinkowe, które później zostały zlicytowane na aukcji przynosząc rekordowy wynik – 2626,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dla dzieci przyszłorocznych ferii zimowych. Wcześniej dyrektor Katarzyna Skarus podziękowała osobom zaangażowanym w pracę placówki w mijającym roku.

 

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps