19 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

Aktualności

20170513 113253W dniu 13 maja 2017 roku w Rędocinie grupa mieszkańców porządkowała teren wokół altany. Prace obejmowały koszenie trawy, wyrównywanie terenu wokół nowo wybudowanego grilla, porządkowanie otoczenia. Zamontowano stylową, drewnianą bramę wejściową, na której będzie umieszczony napis z nazwą miejscowości. W pracach uczestniczyli: Mieczysław Czyż z żoną Danutą, Barbara Rodak, Irena Rokita, Adam Rokita z żoną Agnieszką i synem Pawłem, Krystian Czyż, Maria Sokołowska, Marian Czyż, Stanisława Bilska oraz Teresa i Wiesław Kwapisz.

0111 maja na Świniej Górze odsłonięto obelisk upamiętniający postać  Eugeniusza Bernadzkiego - profesora nauk leśnych, nauczyciela akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posmęcenia obelisku dokonał duszpasterz diecezjalny leśników, ks. proboszcz Stanisław Wlazło, a w uroczystości brał udział wójt gminy Mariusz Walachnia.

0111 maja 2017 r. skarżyscy strażacy świętowali z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12:00 uroczystym apelem na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej. Po wciągnięciu flagi na maszt przy taktach hymnu narodowego przystąpiono do dalszej części uroczystości związanej z uhonorowaniem wyróżniających się strażaków medalami oraz nominacjami na wyższe stopnie służbowe.

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" do 22 maja 2017 r. prowadzi rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w Biznesowym starcie", w ramach którego osoby z obszarów wiejskich (woj. świętokrzyskie) powyżej 30 roku życia mogą uzyskać dotacje w wysokości 21.000 zł plus wparcie pomostowe przez pół roku w wysokości 1100 zł. Na założenie własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/475-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

teatr

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

K O M U N I K A T

W związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin i mając na uwadze ograniczenie zatrucia pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien zachować następujące środki ostrożności:
• dobierać preparaty jak najmniej szkodliwe dla pszczół,
• zapoznać się z etykietą preparatu dotyczącą przestrzegania okresu prewencji i bezpieczeństwa dla pszczół (art. 21 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 50),
• w czasie kwitnienia nie stosować środków, które są bardzo toksyczne lub toksyczne dla pszczół oraz jeżeli jest to możliwe, nie opryskiwać roślin uprawnych w okresie kwitnienia lub z kwitnącymi chwastami,
• zabiegi środkami ochrony roślin, na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty, wykonywać wieczorem po oblocie pszczół (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin)
• unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania i wykonywać zabieg sprzętem przebadanym technicznie, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s (§ 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin),
• środki ochrony roślin stosować w odległości co najmniej 20 m od pasiek (§ 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin).

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wójt Gminy Bliżyn składa serdeczne podziękowania za  pomoc w organizacji VIII Pikniku Kawaleryjskiego na Świniej Górze :

- p. Piotrowi Fitas - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów,
- p. Janowi Bernatkowi - Leśniczemu Leśnictwa Świnia Góra,"
- p. Robertowi Mazurowi – Dowódcy Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich
- p. Janowi Harabinowi – Koło Łowieckie „Przepiórka"
- p. Janowi Włodarczykowi - Prezesowi PTTK O /Skarżysko
- p. Leszkowi Kardyś
- p. Witoldowi Zajączkowskiemu
- p. Romanowi Falarowskiemu

Grupom biorącym udział w inscenizacji :
STRONA POLSKA
1. Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych;
2. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów;
3. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich;
4. Zespół Pieśni i Tańca Sorbin
STRONA NIEMIECKA
1. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej z Radomia;
2. Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Militarnych przy Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej;
3. Grupa Bojowa Kielce;
4. Muzeum Pojazdów Militarnych z Częstochowy;


redakcji Echo Dnia, Tygodnika Skarżyskiego, portalom internetowym: TSK24.pl , skarzysko24.pl , spottedskarzysko.pl
oraz wszystkim którzy przyczynili się do organizacji Pikniku.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

szlak

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps