26 Marzec 2017    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

Aktualności

Na prośbę firmy Consultor Sp.z o.o.  zamieszczemy informację o projekcie:

 

PROJEKT „POWRÓT NA RYNEK PRACY"

 

Bezpłatne szkolenie + trzymiesięczny staż

W związku z rekrutacją Uczestników do ostatniej grupy szkoleniowej, firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Powrót na rynek pracy", który jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Powrót na rynek pracy" jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

bedzinZespół Pieśni i Tańca Sorbin jako jeden z sześciu wykonawców z regionu zakwalifikował się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Radom jest jednym z 36 ośrodków eliminacyjnych w Polsce na Białorusi i Ukrainie.

 

0118 grudnia w Zameczku odbyło się doroczne spotkanie świąteczne. W jego trakcie wręczono nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze Ozdoby choinkowe, które później zostały zlicytowane na aukcji przynosząc rekordowy wynik – 2626,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dla dzieci przyszłorocznych ferii zimowych. Wcześniej dyrektor Katarzyna Skarus podziękowała osobom zaangażowanym w pracę placówki w mijającym roku.

 

01Pod tym tytulem 18 grudnia w zabytkowym kościółku św. Zofii w Bliżynie odbył się koncert świąteczny przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Organizatorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania dostarczając uczestnikom koncertu niezapomnianych wrażeń wprowadzając zarazem w atmosferę najpiękniejszych polskich świąt. Obecnych powitał ks. Tadeusz Mazur, wśród słuchających byli m.in. starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, wójt Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak.

0118 grudnia w kościele parafialnym w Mroczkowie 21. przedszkolaków z grupy Misie zaprezentowało piękne przedstawienie jasełkowe, które przygotowały wraz z najmłodszymi Marzena Tomaszewska, Izabela Strachowska i Elżbieta Przybyłowicz. Licznie przybyłych mieszkańców, jak również zaproszonych gości, powitał ks. proboszcz Krzysztof Sieczka. Wśród gości dostrzegliśmy wójta gminy Mariusza Walachnię, radnych Monikę Gruszczyńską, Monikę Sokołowską i Jacka Krzepkowskiego oraz dyrektora przedszkola Józefa Nowaka.

 

01W remizie OSP w Mroczkowie 17grudnia odbyło się wigilijne spotkanie, które poprzedzone zostało posiedzeniem zarządu gminnego. W jego trakcie podsumowano roku 2016 oraz nakreślono plan działań na zbliżający się rok 2017. Przybyłych druhów oraz zaproszonych gości powitał prezes oddziału gminnego Mariusz Walachnia, po czym przewodniczenie zebrania objął komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub

01Taki tytuł nosiło wydarzenie pod nazwą I Bliżyńskie Spotkania Opłatkowe, które 16 grudnia miało miejsce w Zespole Szkół w Bliżynie. –Chcemy tym spotkaniem umacniać naszą lokalną wspólnotę i tożsamość, pokazać naszą tradycję w słowach, geście, przekazie i melodyce – mówił Józef Nowak, dyrektor ZS, który obok Parafii św. Ludwika w Bliżynie oraz Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna przy wsparciu Niepublicznego Przedszkola Samorządowego byli organizatorami tego wspaniałego popołudnia. Duża liczba obecnych mieszkańców świadczy o tym, że pomysł był bardzo trafiony.

 

01Dziś w strażackiej remizie w Sorbinie członkowie Klubu Seniora Pogodni oraz ich przyjaciele i sympatycy spotkali się na wieczerzy wigilijnej. Przybyłych w imieniu zarządu powitała Halina Boczek, życzenia zebranym złożyli wójt Mariusz Walachnia, radni Halina Fidor i Jacek Krzepkowski, nasi dzielnicowi oraz prezes klubu z Bliżyna Halina Relidzyńska. Okolicznościowe wiersze recytowała Danuta Młodawska.

 

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps