21 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

01IMG 571719 solistów i zespołów, niemal 100 artystów, świątynia wypełniona publicznością. Tak w skrócie wyglądał I Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej zorganizowany 22 października przez Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym. III miejsce w kat. solistów zajął Wacław Pejas, zaś Chór Klubu Seniora otrzymał jedną z nagród wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

0124 października w Szkole Podstawowej w Bliżynie z udziałem 22. zawodników rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Bliżyn w Szachach Szkół Podstawowych. W kat. chłopców zwyciężył Michał Olesiński, wśród dziewcząt najlepsza była Basia Sułek. Puchary i nagrody najlepszym zawodnikom wręczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk.

 

01IMG 5906 KopiowanieWe wtorek, 24 października, sześciu uczniów klasy I złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a przez dyrektora Mirosława Owczarka zostało pasowanych na ucznia. Obecnie na uroczystości goście: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodnicząca rady rodziców Elżbieta Woźniak, w także ks. proboszcz Wincenty Chodowicz, rodzice oraz starsi koledzy złożyli im życzenia i obdarowali podarkami. Wychowawczynią klasy jest Adela Gębska.

 

Na prośbę Staropolskiej Izby Przemysłowo-handlowej w Kielcach zamieszczamy następująca informację :

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

 

Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych wyłącznie na terenach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiet,

• osób po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 

Plakat gotowy

3Od sierpnia 2017 r., przy wsparciu finansowym Gminy Bliżyn oraz Województwa Świętokrzyskiego - w Parafii Odrowążek realizowany jest projekt pt.: „Tradycje kultywujemy i mieszkańców gminy Bliżyn integrujemy - organizacja wydarzeń kulturalnych".
Głównym celem projektu jest aktywizacja, rozwój oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Bliżyn poprzez udział w warsztatach edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój lokalnej społeczności i organizację wydarzeń kulturalnych, sprzyjających kultywowaniu miejscowych tradycji.
Jedno z wydarzeń kulturalnych objętych projektem - zostało zrealizowane na terenie Województwa Mazowieckiego, tj. w dniu 18 października 2017 r. uczestnicy projektu: Parafialna Orkiestra Dęta „Perły Wincentego" oraz Zespół Ludowy „Kuźniczanki" - zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Obie grupy muzyczne przywitał Dyrektor - Pan Karol Kopycki oraz ks. Norbert Skawiński. Natomiast ks. Wincenty Chodowicz - Proboszcz Parafii Odrowążek - zaprezentował realizowany projekt, wskazując jego cel, realizowane działania oraz źródła finansowania (środki Gminy Bliżyn oraz Województwa Świętokrzyskiego). Nawiązał także do trwających obchodów Dni Papieskich i wskazał, że młodzi ludzie, którzy byli tak ważni dla Papieża Jana Pawła II - budują Jego „żywy pomnik".
Uczestnicy projektu swój występ rozpoczęli utworem: „Barka", a następnie przedstawili przygotowany repertuar, w którym znalazły się zarówno utwory ludowe - przekazywane, zgodnie z tradycją z pokolenia na pokolenie, jak i współczesne kompozycje, takie jak np. „Przez twe oczy zielone". Uczniowie Liceum oraz Nauczyciele z entuzjazmem przyjęli występ obu grup muzycznych, o czym świadczyły głośne brawa i wspólny śpiew. Publiczności bardzo spodobał się utwór: „W moim ogródecku", który muzycy wykonali ponownie na zakończenie występu. Pan Dyrektor podziękował za udany koncert oraz zaprosił Orkiestrę i Zespół Ludowy „Kuźniczanki" na kolejny występ.

 

bajkowa przygodaTeatry Dziecięce Bajkowa Przygoda I oraz Bajkowa Przygoda II działające przy Gminnym Ośrodku Kultury zpraszają w dniu 26 października do remizy OSP w Bliżynie na przedstawienia zatytułowane Między nami charakterami oraz Witajcie w naszej bajce - ZOO. O godz. 9.30 rozpocznie się występ dla uczniów klas I-III, o 10.30 dla uczniów klas IV-VI.

 

01IMG 4642 Kopiowanie14 października, w symbolicznym dniu, Dniu Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie świętowała jubileusz 55.lecia powstania. W lutym 1962 roku przede wszystkim staraniem ówczesnego kierownika szkoły Jana Pepasia oraz przewodniczącego komitetu budowy Jana Dąbrowskiego, a także dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności, po sześciu latach starań, nowa szkoła została oddana do użytku.

 

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps