1 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Józef, Jeremiasz, Filip - ¦więto Pracy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

BUDŻET NA 2015 ROK UCHWALONY

Wielkość czcionki

00-budzetRada Gminy w Bliżynie na sesji w dniu 27 stycznia przy jednym głosie wstrzymującym i 14. za uchwaliła budżet gminy na 2015 rok. -To budżet oszczędnościowy, gdyż musimy się przygotować od strony finansowej do pozyskiwania od 2016 roku środków z nowej perspektywy unijnej. Niemniej jednak będziemy realizować kilka ważnych inwestycji - mówi wójt Mariusz Walachnia. Dochody gminy mają osiągnąć poziom 23.757.469 złotych, wydatki będą na takim samym poziomie, w tym na inwestycje przeznaczono 2.845.389 złotych.

 

 

W 2015 roku do najważniejszych inwestycji należeć będzie: budowa boisk wielofunkcyjnych w Sorbinie i Odrowązku (1,6 mln zł), budowa siłowni zewnętrznych w Wołowie, Ubyszowie i Gilowie (32 tys. zł) budowa placu zabaw i miejsca integracji w Wojtyniowie (173 tys zł., w tym dofinansowanie unijne 105 tys. zł), budowę wodociągu Brzeście - Bliżyn, ul. Armii Krajowej, realizacja projektu informatycznego e-świętokrzyskie, remont strażnic OSP w Bliżynie i Odrowążku, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Bliżynie, Gostkowie, Gilowie, Ubyszowie, Wojtyniowie.
Dodajm, że na początku sesji z okolicznościowym noworocznym programem artystycznym wystąpiły bliżyńskie przedszkolaki wraz ze swymi opiekunami.

 

 

obywatel slidersuwumwsps