21 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W PARAFII ODROWĄŻEK

Wielkość czcionki

fio31 grudnia 2014 r. nastąpiło zakończenie projektu: „Integracja społeczna - drogą do lepszej przyszłości", współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, w okresie: od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r. W realizacji powyższego przedsięwzięcia, Parafię wspierała Gmina Bliżyn – Partner projektu, zaangażowany w działania promocyjne.
Projekt zakończono spotkaniem zamykającym, w którym uczestniczyli beneficjenci projektu oraz mieszkańcy Parafii. Podczas spotkania podsumowano zrealizowane działania, które przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu głównego, tj.: aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży z terenu Parafii Odrowążek. W ramach projektu zrealizowano:

 


• Warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej, które przyczyniły się do kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw aktywnych obywateli zainteresowanych środowiskiem lokalnym i jego potrzebami.
• 6-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny w góry (Tatry, Zakopane i okolice) – sprzyjał on nawiązywaniu więzi koleżeńskich i wzajemnej integracji oraz mobilizował do szukania pomysłów na koncepcję akcji społecznej.
• Akcję społeczną prowadzoną pod hasłem: „Pomagając innym – stajemy się lepsi" – akcja była przeprowadzana w lokalnym środowisku od września 2014 r. do grudnia 2014 r. Uczestnicy projektu zrealizowali ponad 80 indywidualnych inicjatyw pomocowych. Pomagali osobom starszym, chorym i samotnym - w drobnych, lecz bardzo pożytecznych pracach takich jak: sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, koszenie trawy, przynoszenie drewna na opał, przynoszenie wody, odśnieżanie oraz ubieranie choinek i przygotowywanie świątecznych dekoracji. Ponadto w ramach akcji społecznej zostały przeprowadzone wspólne przedsięwzięcia takie jak: organizacja wieczorku Seniora, porządkowanie zaniedbanych grobów, zbieranie plastikowych nakrętek w celu wsparcia chorych i niepełnosprawnych dzieci, włączenie się w zakup mleka dla osieroconych dzieci z Afryki, roznoszenie opłatków na terenie Parafii, pomoc w przygotowaniu świątecznych dekoracji w Kościołach znajdujących się na terenie Parafii, przygotowanie rękodzieła, tj. ozdób świątecznych (bombki i gwiazdy), które podarowano ludziom chorym i samotnym z terenu Parafii. Akcja społeczna spotkała się z dużym uznaniem i zainteresowaniem lokalnej wspólnoty oraz wniosła wiele dobra i wzajemnej życzliwości.
• Konkurs: "Mój pomysł na aktywność i integrację społeczną w lokalnym środowisku" - w konkursie nagrodzono 12 prac. Podczas spotkania zamykającego projekt, laureatom konkursu i jednocześnie autorom interesujących oraz zaskakujących pomysłów - wręczono cenne nagrody, zakupione w ramach projektu.
Należy podkreślić, że w wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost aktywizacji i integracji społecznej młodego pokolenia zamieszkującego Parafię Odrowążek. Poprzez pracę zespołową oraz indywidualną - uczestnicy projektu mobilizowali się do większej aktywności oraz podejmowania oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc innym. Widoczne efekty tych starań, dodawały im więcej wiary we własne siły i możliwości działania w lokalnej społeczności.
Realizacja projektu wpłynęła także pozytywnie na wzrost aktywności społecznej pełnoletnich mieszkańców z terenu Parafii, co przejawiało się zainteresowaniem prowadzoną akcją społeczną oraz włączaniem się mieszkańców w realizowane inicjatywy.
Towarzysząca powyższym działaniom wrażliwość społeczna na potrzeby innych ludzi oraz zacieśnianie i pielęgnowanie więzi społecznych wśród beneficjentów projektu i mieszkańców Parafii, stanowi dowód, że integracja społeczna – jest właściwą drogą do lepszej przyszłości.

 

IMG 0873

 

 

obywatel slidersuwumwsps