25 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

PLEBISCYT „ŚWIĘTOKRZYSKI ANIOŁ DOBROCI"

Wielkość czcionki

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego po raz kolejny zaprasza do zgłaszania kandydatów do plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci". Podczas tegorocznej jedenastej edycji Plebiscytu, Statuetką „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci" samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie uhonorować tych, którzy nie ograniczają swojej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu" ale dodatkowo niosą pomoc tym, którzy znaleźli się w sytuacji , której swoimi siłami nie są w stanie podołać.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do dnia 18 września 2015 roku – decyduje data stempla pocztowego – w dwóch kategoriach:

 

 

- indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

- grupowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tworzących i wdrażających innowacyjne projekty.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie podejmie decyzję o przyznaniu nagród.

Druk formularza zgłoszeniowego i Regulamin Plebiscytu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – www.sejmik.kielce.pl

Kontakt telefoniczny – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w UMWŚ - 41 342 14 02

 

 

obywatel slidersuwumwsps