20 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

OPŁATKOWE SPOTKANIE KLUBU SENIORA W SORBINIE

Wielkość czcionki

00-0aaoplatek-sorbin01Janina Kołek, prezes Klubu Seniora w Sorbinie, wierszem powitała przybyłych 18 grudnia na spotkanie wigilijno - opłatkowe. Następnie modlitwę odmówił ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, a życzenia przybyłym złożyli zaproszeni goście: wójt Mariusza Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak i jego zastępca Jacek Krzepkowski, radna Halina Fidor. Do życzeń dołączyli również:

prezes klubu z Bliżyna Halina Relidzyńska, pracownik socjalny Beata Żak, dyrektor szkoły Bożena Święs, przedstawiciele klubu z Mroczkowa Wacław Pejas i Leszek Adamczyk oraz prezes OSP Józef Dąbrowski.

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps