28 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Ludwik, Paweł
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

Wielkość czcionki

Harmonogram i kryteria naboru


do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bliżyn na rok szkolny 2016/2017.

 

Nabór do przedszkoli


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole będzie wciąż dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Bliżyn.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Bliżyn mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bliżyn na rok szkolny 2016/2017.

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów


Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Bliżyn .

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn na rok szkolny 2016/2017.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk na rok szkolny 2016/2017 ustali Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

 

obywatel slidersuwumwsps