29 Marzec 2017    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

SUKCES MICHALINY OKŁY

Wielkość czcionki

MichalinaMichalina Okła z Gimnazjum w Bliżynie zajęła I miejsce w konkursie multimedialnym adresowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjlanej związanym ze Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki. Tym razem tematyką konkursu była rodzina.

W ramach obchodów ŚDP w powiecie skarżyskim, w poniedziałek 23 maja 2016 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej. Partnerami spotkania byli: Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego, Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, OHP Skarżysko-Kamienna oraz Odział Rejonowy PCK w Skarżysku-Kamiennej.
Spotkanie rozpoczęło się od wykładu terapeuty uzależnień Pan Pawła Włoska, który przedstawił jaki wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie rodziny mają uzależnienia. Następnie głos zabrała psycholog Pani Joanna Kędzora, która wskazała młodzieży na fundamentalne wartości kształtujące rodzinę oraz na wartość rodziny w XXI wieku. Na zakończenie głos zabrała policjantka asp. Anna Sławińska, która omówiła zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny w kontekście pracy policjanta. Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygniecie ogłoszonego wcześniej konkursu multimedialnego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Konkurs miał na celu m. in. ukazanie rodziny jako wartości w XXI wieku, ukazanie wartości rodziny na tle innych wartości, wskazanie negatywnego wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodziny, wskazanie zagrożeń dla rodziny wynikających z zażywania „dopalaczy”, kształtowanie współodpowiedzialności młodych ludzi za właściwe funkcjonowanie rodziny oraz kształtowanie pozytywnych wartości w relacjach międzyludzkich na podstawie właściwych wzorców zachowań Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
Jury w składzie:
- Pani Małgorzata Ledwójcik – pracownik PSSE
- Pani Marzena Sala – dyrektor PCRE
- Pani Marzena Zajączkowska – komendant OHP
postanowiło przyznać następujące nagrody:
- I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych – Michalina Okła – Gimnazjum w Bliżynie
- I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Artur Sowa – Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
- wyróżnienie – Krzysztof Kasiński – Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

Źródło: skarzysko24.pl

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps