17 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

JEDNOGŁOŚNIE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Wielkość czcionki

01Wójt gminy Mariusz Walachnia podczas dzisiejszej sesji rady gminy jednogłośnie uzyskał absolutorium w wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Dochody gminy osiągnęły poziom 24.272.658 złotych tj. 97% planu, wydatki 23.757.874 zł tj. 95,3% planu. Na inwestycje gmina przeznaczyła 2.451.124 zł tj. 90,57% planu (9,3% łącznych wydatków).

 

 

Z ważniejszych inwestycji wymienić trzeba budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Odrowążku i Sorbinie, budowę drogi w Zagórzu oraz otwarcie Piekielnego Szlaku. Po głosowaniu wójt podziękował za wspólną realizację budżetu radnym, sołtysom i radom sołeckim oraz skarbnik gminy Alinie Wójcik oraz pracowników urzędy gminy. Sam z kolei przyjął gratulacje od przewodniczącego rady gminy Tadeusz Łyjaka, radnych oraz pracowników.

Ponadto radni przyjęli sprawozdania finansowe z 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury, SP ZOZ oraz informację o realizacji podatków i opłat. Dokonali też m.in. zmian w budżecie na 2015 rok, przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej w najbliższym wydaniu Informatora.

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps