0143. spo?ród 70. cz?onków Towarzystwa Przyjació? Bli?yna uczestniczy?o w dniu 22 wrze?nia w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym. Mijaj?c?, viagra 60mg czteroletni? kadencj?, pills podsumowa? prezes TPB Józef Nowak. Delegaci dokonali równie? wyboru nowego zarz?du, komisji rewizyjnej i s?du kole?e?skiego.

 

 

Wśród gości „z urzędu” byli (ale w większości również członków towarzystwa): członek zarządu powiatu Anna Leżańska, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, radni Aleksandra Milanowska, Monika Sokołowska, Wiesław Gregiel, Krzysztof Jurek, Tomasz Pela, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych.

W działalności minionych czterech lat dominowało kultywowanie tradycji historycznej oraz patriotycznej. Ważne było wznowienie wydawania Notatnika Bliżyńskiego (wyszyły trzy kolejne numery), a z bieżącej działalności – prowadzenie przedszkola w Bliżynie oraz w Mroczkowie.

Najważniejszym Puntem był wybór nowych władz. Zarząd tworzą: Józef Nowak – prezes, Grzegorz Włodarczyk – wiceprezes, Anna Osóbka – skarbnik, Aneta Pustuła – zastępca skarbnika, Justyna Reguła – sekretarz oraz członkowie: Krystyna Skowron, Izabela Olesińska i Anna Gołębiewska. Komisji rewizyjnej przewodniczył będzie Czesław Szmalec, a w jej skład weszli również Ewa Kała i Jolanta Rożek. Z kolei sądowi koleżeńskiemu przewodniczy Mirosław Owczarek, a pracować w nim będą również Sylwester Koziński i Jerzy Rams.

Relację, w tym opis czteroletniej działalności TPB, opublikujemy w październikowym wydaniu Informatora.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski