Polski Komitet Pomocy Spo?ecznej Oddzia? w Bli?ynie informuje, generic ?e wydawana b?dzie ?ywno?? wy??cznie dla osób najubo?szych z terenu gminy Bli?yn, tadalafil spe?niaj?cych kryterium dochodowe.
?ywno?? wydawana b?dzie w 3 punktach:
1. Budynek przedszkola w Mroczkowie w dniu 03.10.2016 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowo?ci: Górki, viagra sale Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, So?tyków, P?aczków, P?aczków Piechotne, Pi?ty, R?docin, Sobótka.


2. Remiza OSP Sorbin w dniu 29.09.2016 od godziny 9.00 do 15.00 dla miejscowo?ci: Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrow??ek, Nowy Odrow??ek, Kopcie, Kuc?bów Dolny, Kuc?bów Górny, Kuc?bów Borek, Kuc?bów Odcinek.


3. Remiza OSP Bli?yn w dniu 03.10.2016 od godziny 9:00 do 15.00 dla miejscowo?ci: Bli?yn, Dro?d?ów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wo?ów, Jastrz?bia, Bugaj, Brze?cie, Zagórze.

 

Nale?y mie? przy sobie dowód osobisty i skierowanie.


Niestawienie si? w wyznaczonym terminie - nie daje mo?liwo?ci odbioru ?ywno?ci w innym dniu.


Prezes PKPS
Oddzia? Bli?yn

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski