01zp8 pa?dziernika w Domu Stra?aka na os, store Ksi???ce w Skar?ysku-Kamiennej odby? si? zjazd powiatowy Ochotniczej Stra?y Po?arnej, którego najwa?niejszym celem by? wybór nowego zarz?du i komisji rewizyjnej na najbli?sze pi?? lat. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych przyby?ych delegatów oraz go?ci powita? dotychczasowy prezes Andrzej B?tkowski.

 

 

Wśród gości byli: poseł Maria Zuba, prezes ZW ZOSP w Kielcach Mirosław Pawlak, starosta Jerzy Żmijewski, wiceprezydent Skarżyska Andrzej Brzeziński, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach oraz wójtowie Bliżyna Mariusz Walachnia i Łącznej Romuald Kowaliński, a także komendanci powiatowi PSP w Skarżysku Marcin Machowski, Kielcach – Sylwester Hamera i Starachowicach – Wiesław Ungier.

Zjazd poprowadził Zdzisław Kuźdub – komendant gminny OSP w Bliżynie. Po przyjęciu sprawozdań nadszedł czas na wręczania medali, odznaczeń i podziękowań.

Najważniejszym celem zjazdu był wybór nowych władz. W skład nowego zarządu, w którym są przedstawiciele wszystkich jednostek z obszaru powiatu, weszli: Andrzej Bętkowski – prezes, Jerzy Żmijewski, Marcin Machowski, Zdzisław Kuźdub i Tadeusz Chyb – wiceprezesi, Dariusz Sasal – sekretarz, Andrzej Markiewicz – skarbnik oraz członkowie: Dariusz Mróz, Józef Dąbrowski, Jan Kuliński, Czesław Olejarz, Jan Sztab, Dariusz Sitko, Andrzej Sufin, Stanisław Korus, Marian Gładyś, Piotr Janiec. Komisję rewizyjną tworzą: Ryszard Kopeć, Marek Grzyb i Dariusz Wilkosz. Delegatami na zjazd wojewódzki (w 2017 roku) zostali Andrzej Bętkowski i Zdzisław Kuźdub.

02zp

03zp

05zp

06zp

07zp

08zp

09zp

10zp

11zp

12zp

13zp

14zp

15zp

16zp

17zp

18zp

19zp

20zp

21zp

22zp

23zp

24zp

25zp

27zp

28zp

29z0

30zp

31zp

32zp

33zp

34zp

35zp

36zp

37zp

38zp

39zp

40zp

41zp

42zp

43zp

 

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski