0113 pa?dziernika w Szkole Podstawowej w Mroczkowie odby?a si? akademia z okazji Dnia Nauczyciela, drugs któr? wraz z uczniami przygotowa?a Agnieszka Witkowska. Pó?niej uczniowie klasy I (wych. Agnieszka Werens) z?o?yli uroczyste ?lubowanie. ?yczenia nauczycielom oraz gratulacje pierwszakom z?o?yli wójt gminu Mariusz Walachnia i dyrektor szko?y Sylwester Kozi?ski.

 

 

Uczniami klasy I (sami chłopcy!) zostali: Patryk Adamczyk, Piotr Adamczyk, Błażej Bienie, Emil Czyż, Jakub Fidos, Grzegorz Kubicz i Bartek Michalski.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski