20 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

TYM, KTÓRZY PROWADZĄ NAS DO WIEDZY

Wielkość czcionki

01Wczoraj w Szkole Podstawowej w Sorbinie uroczy?cie obchodzono Dzie? Edukacji Narodowej. Na t? okoliczno?? program artystyczny dedykowany pracownikom o?wiaty zadedykowali uczniowie przygotowani przez Agnieszk? Przeorsk?. ?yczenia pedagogom i pracownikom szko?y z?o?y? wójt gminy Mariusz Walachnia, story który jednocze?nie troje pierwszaków obdarzy? upominkami.

 

 

Do klasy I SP Sorbin uczęszczają: Maja Borowiec, Ola Grabka i Adam Krzepkowski. Wychowawczynią klasy jest Bożena Święs.

02

03

04

05

06

07

08

01

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps