01Zacn? rzecz? jest si? uczy?, click jeszcze zacniejsz? naucza? – ta my?l Marka Twaina towarzyszy? akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkó? w Bli?ynie Jej uczestników, przede wszystkim pracowników o?wiaty, ale tak?e go?ci, powita? dyrektor Józef Nowak sk?adaj?c zarazem ?yczenia z okazji tego wyj?tkowego dnia. W?ród go?ci byli: przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak, sekretarz gminy Barbara Stachera, radne Ewa Kotowicz i Monika Soko?owska.

 

 

Przed akademią, po składaniu życzeń przez gości, uczniowie klasy I gimnazjum złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Później obejrzeliśmy program przygotowany wraz z uczniami przez Dorotę Cukrowską i Dorotę Lisowską.

02

03

04

05

06

07

08

09

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski