01Zacn? rzecz? jest si? uczy?, click jeszcze zacniejsz? naucza? – ta my?l Marka Twaina towarzyszy? akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkó? w Bli?ynie Jej uczestników, przede wszystkim pracowników o?wiaty, ale tak?e go?ci, powita? dyrektor Józef Nowak sk?adaj?c zarazem ?yczenia z okazji tego wyj?tkowego dnia. W?ród go?ci byli: przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak, sekretarz gminy Barbara Stachera, radne Ewa Kotowicz i Monika Soko?owska.

 

 

Przed akademią, po składaniu życzeń przez gości, uczniowie klasy I gimnazjum złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Później obejrzeliśmy program przygotowany wraz z uczniami przez Dorotę Cukrowską i Dorotę Lisowską.

02

03

04

05

06

07

08

09

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski