medications helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">01Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pa?skiego w Odrow??ku realizuje projekt pn. Ocalmy od zapomnienia cenne umiej?tno?ci i wspomnienia - integracja mi?dzypokoleniowa mieszka?ców Parafii p.w. Przemienienia Pa?skiego w Odrow??ku, dofinansowany przez Wojewod? ?wi?tokrzyskiego. G?ównym celem projektu jest integracja mi?dzypokoleniowa mieszka?ców Parafii poprzez udzia? w warsztatach skutkuj?cych nawi?zaniem wi?zi oraz aktywizacj? pokole?.

W ramach projektu realizowane są:

  1. 1.Warsztaty muzyczne – pozwalające na integrację muzyczną młodego pokolenia: Parafialnej Orkiestry Dętej Perły Wincentego ze starszym pokoleniem - Zespołem Ludowym Kuźniczanki.
  2. 2.Warsztaty Ocalić od zapomnienia… - poświęcone utrwaleniu zanikającego już na wsi rzemiosła i prac, które często wymagały dużego wysiłku, zaangażowania i czasu. Niektóre z tych prac, przy wsparciu mieszkańców posiadających odpowiednie umiejętności - zostały zrealizowane podczas warsztatów, m.in.: przędzenie nici z lnu przy użyciu międlicy, cierlicy i przęślicy, koszenie zboża kosą, żęcie zboża sierpem, młócenie zboża cepami, kopanie ziemniaków motyką, koszenie trawy kosą, ręczne dojenie krowy, skubanie gęsi.

Przy ww. pracach, swymi umiejętnościami i wiedzą dzielili się z młodym pokoleniem mieszkańcy Parafii: Zofia Żak, Władysław Scibisz, Zuzanna Marszałek, Jadwiga Lisowska, Janusz Okła, Jolanta Gębska, Janina Hryc, Genowefa Jedynak, Marian Nowek, Julian Smulczyński, Józefa Smulczyńska, Alfreda Smulczyńska, Wiesława Gębska, Józefa Misiowiec. Istotnym elementem warsztatów jest także gromadzenie wspomnień pielęgnowanych przez ludzi starszych, którzy niejednokrotnie w młodości byli aktywnymi mieszkańcami lokalnej wspólnoty. Na bazie prowadzonych Warsztatów zostanie opracowana Kronika Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia.

Aneta Smulczyńska

01

02

03

04

05

06

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18a

18b

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 


informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski