UlaW czwartek, link 20 pa?dziernika 2016r., price w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skar?ysku-Kamiennej odby?y si? przes?uchania uczestników Konkursu Prozy i Poezji By? zwyci??onym i nie ulec – to zwyci?stwo dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skar?yskiego. W kat. szkó? ponadgimnazjalnych I miejsce z Ula Krzemi?ska, podopieczna GOK w Bli?ynie.

Organizatorem III Konkursu Recytatorskiego było Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls w Skarżysku–Kamiennej, Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej. Zadanie to było realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej i Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Do konkursu zgłosiło się 24 uczestników: 19 z gimnazjów i pięciu ze szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody laureatom wręczali Mirosław Jędrzejczyk – prezes Towarzystwa IMPULS, Katarzyna Bilska - członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Krystyna Błaszczyk – dyrektor Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Organizatorzy przygotowali również pamiątkowe dyplomy dla opiekunów uczniów.

Decyzją jury w składzie: Monika Kowalczyk – Kogut (animator i menedżer kultury, obecny dyrektor Muzeum Orła Białego), Halina Wężyk  (animator kultury w MCK) oraz Beata Wojciechowska (Inspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej) nagrody przyznano następującym osobom:

 

W KATEGORII GIMNAZJA:
I miejsce – Aleksandra Woźniak - Gimnazjum Prywatne
II miejsce – Julia Kaczorek - Gimnazjum nr 1
III miejsce ex quo -  Natalia Strzecha- Gimnazjum nr 2  i Monika Mikita - Gimnazjum nr 1

 

W KATEGORII SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce – Urszula Krzemińska - I Liceum Ogólnokształcące
II miejsce – Paulina Pietrzyk - II Liceum Ogólnokształcące
III miejsce – Marlena Śliwa - II Liceum Ogólnokształcące

Ula

Ula1

Ula2

Źródło: skarzysko.powiat.pl

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski