22 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I W SP BLIŻYN

Wielkość czcionki

01Maja Dymarczyk, vcialis 40mg Aleksandra Kwaterska, prostate Daria La?kiewicz, cialis Paulina P?usa, Kacper Wi?niewski, Kacper Wójcik, Natalia Wrona i Wojciech ?ak – oto uczniowie klasy I SP w Bli?ynie, którzy dzi? z?o?yli uroczyste ?lubowanie oraz zostali pasowani na ucznia przez dyrektora zespo?u szkó? Józefa Nowaka. Wcze?niej przedstawili program artystyczny przygotowany wraz z wychowawc? Grzegorzem Smardzewskim. ?yczenia pierwszakom i upominki wr?czyli wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak.

 

 

Później prezent sprawili im uczniowie klas drugich, którzy przygotowani przez Grażynę Kij i Dorotę Bernas przedstawili program artystyczny.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps