01Maja Dymarczyk, vcialis 40mg Aleksandra Kwaterska, prostate Daria La?kiewicz, cialis Paulina P?usa, Kacper Wi?niewski, Kacper Wójcik, Natalia Wrona i Wojciech ?ak – oto uczniowie klasy I SP w Bli?ynie, którzy dzi? z?o?yli uroczyste ?lubowanie oraz zostali pasowani na ucznia przez dyrektora zespo?u szkó? Józefa Nowaka. Wcze?niej przedstawili program artystyczny przygotowany wraz z wychowawc? Grzegorzem Smardzewskim. ?yczenia pierwszakom i upominki wr?czyli wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak.

 

 

Później prezent sprawili im uczniowie klas drugich, którzy przygotowani przez Grażynę Kij i Dorotę Bernas przedstawili program artystyczny.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski