0123 pa?dziernika w bli?y?skim Zameczku rozegrano ostatni?, click dziewi?t? rund? tegorocznej, decease XVI ju? edycji Szachowego Grand Prix. W kat. seniorów I miejsce zaj?? ?ukasz ?ukomski, II – Dariusz ?urek, a III – Zdzis?aw Socha. Z kolei w kat. juniorów I by? Micha? Olesi?ski przed Paw?em Krawczykiem i Piotrem Paj?kiem. Nagrody i dyplomy najlepszym wr?czy? przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak.

Więcej w kolejnym wydaniu Informatora.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski