25 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

FINAŁ XVI SZACHOWEGO GRAND PRIX

Wielkość czcionki

0123 pa?dziernika w bli?y?skim Zameczku rozegrano ostatni?, click dziewi?t? rund? tegorocznej, decease XVI ju? edycji Szachowego Grand Prix. W kat. seniorów I miejsce zaj?? ?ukasz ?ukomski, II – Dariusz ?urek, a III – Zdzis?aw Socha. Z kolei w kat. juniorów I by? Micha? Olesi?ski przed Paw?em Krawczykiem i Piotrem Paj?kiem. Nagrody i dyplomy najlepszym wr?czy? przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak.

Więcej w kolejnym wydaniu Informatora.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps