01W Dniu Wszystkich ?wi?tych na obu bli?y?skich nekropoliach odby?a si? kwesta. W?ród kwestuj?cych byli cz?onkowie Parafialnego Zespo?u Caritas, cure bli?y?scy samorz?dowcy, cost nauczyciele, cialis cz?onkowie Towarzystwa Przyjació? Bli?yna i Zwi?zku Strzeleckiego Strzelec.  -Zebrano 5.404 z?ote oraz 50 eurocentów. Pieni?dze te zostan? przeznaczone na renowacj? ?eliwnego nagrobka Aleksandry Wielog?owskiej obok ko?ció?ka ?w. Zofii. Ale to na razie tylko oko?o 1/3 pieni?dzy przeznaczonych na ten cel – mówi ks. proboszcz Stanis?aw Wlaz?o.

 

Zdjęcia: Andrzej Adamczyk, Jacenty Kita

 

02

03

04

05

06

07

08

09

 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski