29 Marzec 2017    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

KWESTA NA RATOWANIE ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW

Wielkość czcionki

01W Dniu Wszystkich ?wi?tych na obu bli?y?skich nekropoliach odby?a si? kwesta. W?ród kwestuj?cych byli cz?onkowie Parafialnego Zespo?u Caritas, cure bli?y?scy samorz?dowcy, cost nauczyciele, cialis cz?onkowie Towarzystwa Przyjació? Bli?yna i Zwi?zku Strzeleckiego Strzelec.  -Zebrano 5.404 z?ote oraz 50 eurocentów. Pieni?dze te zostan? przeznaczone na renowacj? ?eliwnego nagrobka Aleksandry Wielog?owskiej obok ko?ció?ka ?w. Zofii. Ale to na razie tylko oko?o 1/3 pieni?dzy przeznaczonych na ten cel – mówi ks. proboszcz Stanis?aw Wlaz?o.

 

Zdjęcia: Andrzej Adamczyk, Jacenty Kita

 

02

03

04

05

06

07

08

09

 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 

 

 

obywatel slidersuwumwsps