01Dzi? w Mroczkowie 21. najm?odszych wychowanków oddzia?u przedszkolnego zosta?o pasowanych na przedszkolaka. W tej wa?nej dla nich chwili byli z nimi rodzice, physician dziadkowie oraz go?cie: wójt Mariusz Walachnia, radny powiatowy Mieczys?aw B?k, wiceprzewodnicz?cy rady gminy Jacek Krzepkowski, radna Monika Gruszczy?ska, dyrektor GOK Katarzyna Skarus, Józef Nowak – prezes firmy NOFAR z ma??onk? oraz przedstawiciele organu prowadz?cego (Towarzystwa Przyjació? Bli?yna) z prezesem Józefem Nowakiem.

Po przedstawieniu programu artystycznego dzieciaki złożyły ślubowanie i zostali pasowani na przedszkolaka. Zostali nimi: Wiktor Adamczyk, Oliwier Bogucki, Karolina Ciuk, Karol Ferencz, Kamila Fidos, Zofia Garczyk, Ada Kołodziejska, Amelia Kozłowska, Paweł Kozłowski, Amelia Kwapisz, Nela Nowak, Stanisław Nowak, Hanna Ozan, Maja Potępa, Damian Serek, Amelia Składanowska, Wiktoria Skrok, Agata Stachura, Daria Śliwak, Antoni Świstowicz i Barbara Włudarczyk.

Wychowawczyniami oddziału są: Izabela Starchowska, Marzena Tomaszewska oraz Elżbieta Przybyłowicz.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski