20 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

PASOWANIE 21. PRZEDSZKOLAKÓW W MROCZKOWIE

Wielkość czcionki

01Dzi? w Mroczkowie 21. najm?odszych wychowanków oddzia?u przedszkolnego zosta?o pasowanych na przedszkolaka. W tej wa?nej dla nich chwili byli z nimi rodzice, physician dziadkowie oraz go?cie: wójt Mariusz Walachnia, radny powiatowy Mieczys?aw B?k, wiceprzewodnicz?cy rady gminy Jacek Krzepkowski, radna Monika Gruszczy?ska, dyrektor GOK Katarzyna Skarus, Józef Nowak – prezes firmy NOFAR z ma??onk? oraz przedstawiciele organu prowadz?cego (Towarzystwa Przyjació? Bli?yna) z prezesem Józefem Nowakiem.

Po przedstawieniu programu artystycznego dzieciaki złożyły ślubowanie i zostali pasowani na przedszkolaka. Zostali nimi: Wiktor Adamczyk, Oliwier Bogucki, Karolina Ciuk, Karol Ferencz, Kamila Fidos, Zofia Garczyk, Ada Kołodziejska, Amelia Kozłowska, Paweł Kozłowski, Amelia Kwapisz, Nela Nowak, Stanisław Nowak, Hanna Ozan, Maja Potępa, Damian Serek, Amelia Składanowska, Wiktoria Skrok, Agata Stachura, Daria Śliwak, Antoni Świstowicz i Barbara Włudarczyk.

Wychowawczyniami oddziału są: Izabela Starchowska, Marzena Tomaszewska oraz Elżbieta Przybyłowicz.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

 

 

obywatel slidersuwumwsps