18 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

PRZEDSZKOLACY W BLIŻYNIE PO PASOWANIU

Wielkość czcionki

019 listopada w remizie OSP Bli?yn odby?o si? tradycyjnie pasowanie przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego w Bli?ynie, viagra buy prowadzonego przez Towarzystwo Przyjació? Bli?yn. Do pasowania przyst?pi?y dzieci z grupy m?odszej - „Le?ne Ludki” prowadzonej przez Izabel? Sierko i Magdalen? Weso?owsk? z pomoc? Ewy Do?owy oraz grupy starszej „Jagódki”, cost prowadzonej przez Izabel? Olesi?sk? i Magdalen? Nowek z pomoc? Magdaleny M?odawskiej. Wychowawczynie obu grup wspiera?a sta?ystka Magdalena Porada.

W tym ważnym dniu dzieciom towarzyszyli licznie zgromadzeni bliscy oraz zaproszeni goście: wójt Mariusz Walachnia, prezes TPB pełniący funkcję dyrektora przedszkola – Józef Nowak, radne gminy: Ewa Kotowicz i Halina Fidor, prezes Banku Spółdzielczego Suchedniów – Wojciech Gałczyński, dyrektor GOK Bliżyn – Katarzyna Skarus, prezes TPD – Grażyna Kij, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – Emil Sadza, przedstawiciele OSP Bliżyn – Czesław Szmalec oraz Albert Żak, pracownicy administracyjni placówki: Anna Osóbka i Grzegorz Włodarczyk oraz Marzena Tomaszewska – wychowawczyni z oddziału filialnego w Mroczkowie, a także Jerzy Kozioł, właściciel firmy cateringowej „Arkadia” dostarczającej posiłki.

Przedszkolaki zaprezentowały bogate i różnorodne programy artystyczne, nagrodzone przez widzów gromkimi brawami. Po występach bohaterowie dnia zostali pasowani
i obdarowani licznymi upominkami. Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps