01Klub Seniora w Mroczkowie 98. rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk? upami?tni? poprzez zorganizowanie wydarzenia pod nazw? Patriotyczne ?piewanie. Przyby?ych powita? Wac?aw Pejas, rx a po od?piewaniu Mazurka D?browskiego zebrani wspólnie ?piewali pie?ni patriotyczne z udzia?em Chóru Klubu Seniora oraz zespo?u Sobótka w towarzystwie kapeli.

 

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski