19 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

WYRÓŻNIENIE DLA WACŁAWA PEJASA

Wielkość czcionki

wacek1Wac?aw Pejas zdoby? wyró?nienie w kategorii open podczas dziewi?tej ju? edycji Skar?yskiego Przegl?du Pie?ni Patriotycznej Z Pie?ni? do Niepodleg?ej. Eliminacje odby?y si? w poniedzia?ek 14 listopada, capsule koncert fina?owy mia? miejsce 16 listopada. Wac?aw Pejas za?piewa? piosenk? Jedzie, jedzie na kasztance.

 

W eliminacjach udział wzięło 42. podmioty, laureatów wyłoniło jury w składzie: Ewa Krakowiak, Jolanta Pietrala, Iwona Wojciechowska i Monika Walczak.

wacek1

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps