01W bli?y?skim przedszkolu 22 listopada rozpocz??y si? pierwsze zaj?cia z cyklu warsztatów wokalno-muzycznych zatytu?owanych Rozta?czone Le?ne Ludki. Dzi? nosi?y one tytu? Czerwona Jarz?bina i t? w?a?nie piosenk? rozpocz??o si? spotkanie, sale po krótkim powitaniu przez koordynatora projektu Izabel? Sierko. Licznie przybyli rodzice, babcie oraz go?cie: Józefa ?yci?ska, przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak, radne Halina Fidor, Ewa Kotowicz i Monika Soko?owska oraz prezes TPB Józef Nowak, przedstawiciel organu prowadz?cego.

 

 

W programie najpierw wystąpiły Leśne Ludki, później melodie ludowe zagrała kapela (Dariusz Fogarski, Edward Orłowski, Mariusz Dołowy i Ryszard Kucewicz), na koniec wystąpiła Bliżyńska Gromada prowadzona przez Halinę Fidor i Grażynę Kij. Na koniec organizatorzy przygotowali wspaniały poczęstunek, a zabawa rozkręciła się na dobre.

Program koordynują: Izabela Sierko, Magdalena Wesołowska i Ewa Dołowy.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski