21 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

ROZTAŃCZONE LEŚNE LUDKI NA LUDOWO

Wielkość czcionki

01W bli?y?skim przedszkolu 22 listopada rozpocz??y si? pierwsze zaj?cia z cyklu warsztatów wokalno-muzycznych zatytu?owanych Rozta?czone Le?ne Ludki. Dzi? nosi?y one tytu? Czerwona Jarz?bina i t? w?a?nie piosenk? rozpocz??o si? spotkanie, sale po krótkim powitaniu przez koordynatora projektu Izabel? Sierko. Licznie przybyli rodzice, babcie oraz go?cie: Józefa ?yci?ska, przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak, radne Halina Fidor, Ewa Kotowicz i Monika Soko?owska oraz prezes TPB Józef Nowak, przedstawiciel organu prowadz?cego.

 

 

W programie najpierw wystąpiły Leśne Ludki, później melodie ludowe zagrała kapela (Dariusz Fogarski, Edward Orłowski, Mariusz Dołowy i Ryszard Kucewicz), na koniec wystąpiła Bliżyńska Gromada prowadzona przez Halinę Fidor i Grażynę Kij. Na koniec organizatorzy przygotowali wspaniały poczęstunek, a zabawa rozkręciła się na dobre.

Program koordynują: Izabela Sierko, Magdalena Wesołowska i Ewa Dołowy.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps