22 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

PODSUMOWANIE PROJEKTU TPD W SORBINIE

Wielkość czcionki

01discount helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Dzi? w Sorbinie z udzia?em dzieci szkó? podstawowych z ca?ej gminy podsumowano projekt pt. ?yj? zdrowo bez na?ogów realizowany przez Towarzystwo Przyjació? Ziemi nad Ku?niczk? po??czony z zabaw? andrzejkow? przy wspó?pracy TPD Oddzia? Gminny Bli?yn. Przyby?ych w imieniu organizatorów powitali dyrektor szko?y Bo?ena ?wi?s oraz Halina Fidor – koordynator projektu. Pó?niej wr?czono nagrody dla laureatów dwóch konkursów profilaktycznych, a dokona?y tego w imieniu jury Monika ?ukomska, Beata ?ak – przedstawicielki Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i prezes Towarzystwa Przyjació? Ziemi nad Ku?niczk? Agnieszka ?lusarczyk.

Wśród gości spotkania byli m.in. członkowie komisji oświaty rady gminy Monika Sokołowska i Tomasz Durlik, prezes TPD Grażyna Kij, nauczyciele i rodzice uczniów ze wszystkich szkół.

Obszerna relacja wraz z wykazem laureatów konkursów w najbliższym, grudniowym wydaniu Informatora.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps