01discount helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">Dzi? w Sorbinie z udzia?em dzieci szkó? podstawowych z ca?ej gminy podsumowano projekt pt. ?yj? zdrowo bez na?ogów realizowany przez Towarzystwo Przyjació? Ziemi nad Ku?niczk? po??czony z zabaw? andrzejkow? przy wspó?pracy TPD Oddzia? Gminny Bli?yn. Przyby?ych w imieniu organizatorów powitali dyrektor szko?y Bo?ena ?wi?s oraz Halina Fidor – koordynator projektu. Pó?niej wr?czono nagrody dla laureatów dwóch konkursów profilaktycznych, a dokona?y tego w imieniu jury Monika ?ukomska, Beata ?ak – przedstawicielki Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i prezes Towarzystwa Przyjació? Ziemi nad Ku?niczk? Agnieszka ?lusarczyk.

Wśród gości spotkania byli m.in. członkowie komisji oświaty rady gminy Monika Sokołowska i Tomasz Durlik, prezes TPD Grażyna Kij, nauczyciele i rodzice uczniów ze wszystkich szkół.

Obszerna relacja wraz z wykazem laureatów konkursów w najbliższym, grudniowym wydaniu Informatora.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski