22 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

INFORMACJA O KONKURSIE OGŁOSZONYM PRZEZ LGD U ŹRÓDEŁ

Wielkość czcionki

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia?ania – U ?RÓDE?" og?asza nabór wniosków o przyznanie pomocy ze ?rodków w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach dzia?ania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", order poddzia?anie „ Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo?eczno??" w ramach przedsi?wzi?cia Rozwijanie dzia?alno?ci gospodarczej. Szczegó?y na stronie http://www.uzrodel.pl/index.php?act=pokaz_strone&id=96

 

 

obywatel slidersuwumwsps