19 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

OGŁOSZENIE - WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wielkość czcionki

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Bli?ynie informuje, viagra dosage ?e w dniu 07.12.2016 roku od godz. 10:00 wyp?acana b?dzie w kasie GOPS ul. Ko?ciuszki 88 pierwsza cz??? stypendium szkolnego.

Przed pobraniem pieni?dzy nale?y zg?osi? si? do GOPS ul. VI Wieków Bli?yna 2 w celu odebrania decyzji przyznaj?cej stypendium szkolne.

Kierownik
Gminnego O?rodka
Pomocy Spo?ecznej
w Bli?ynie
Zofia Nowak- Walachnia

 

 

obywatel slidersuwumwsps