Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Bli?ynie informuje, viagra dosage ?e w dniu 07.12.2016 roku od godz. 10:00 wyp?acana b?dzie w kasie GOPS ul. Ko?ciuszki 88 pierwsza cz??? stypendium szkolnego.

Przed pobraniem pieni?dzy nale?y zg?osi? si? do GOPS ul. VI Wieków Bli?yna 2 w celu odebrania decyzji przyznaj?cej stypendium szkolne.

Kierownik
Gminnego O?rodka
Pomocy Spo?ecznej
w Bli?ynie
Zofia Nowak- Walachnia

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski