18 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

OGŁOSZENIE - WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wielkość czcionki

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Bli?ynie informuje, viagra dosage ?e w dniu 07.12.2016 roku od godz. 10:00 wyp?acana b?dzie w kasie GOPS ul. Ko?ciuszki 88 pierwsza cz??? stypendium szkolnego.

Przed pobraniem pieni?dzy nale?y zg?osi? si? do GOPS ul. VI Wieków Bli?yna 2 w celu odebrania decyzji przyznaj?cej stypendium szkolne.

Kierownik
Gminnego O?rodka
Pomocy Spo?ecznej
w Bli?ynie
Zofia Nowak- Walachnia

 

 

obywatel slidersuwumwsps