Polski Komitet Pomocy Spo?ecznej Oddzia? w Bli?ynie informuje, symptoms ?e wydawane b?d? jab?ka wy??cznie dla mieszka?ców z terenu gminy Bli?yn.

Jab?ka wydawane b?d? na parkingu za Urz?dem Gminy Bli?yn w dniu 10.12.2016 od godziny 10:00

 

Nale?y mie? przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS

Oddzia? Bli?yn

Monika Soko?owska

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski