21 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

WYDAWANIE JABŁEK W DNIU 10 GRUDNIA 2016 R.

Wielkość czcionki

Polski Komitet Pomocy Spo?ecznej Oddzia? w Bli?ynie informuje, symptoms ?e wydawane b?d? jab?ka wy??cznie dla mieszka?ców z terenu gminy Bli?yn.

Jab?ka wydawane b?d? na parkingu za Urz?dem Gminy Bli?yn w dniu 10.12.2016 od godziny 10:00

 

Nale?y mie? przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS

Oddzia? Bli?yn

Monika Soko?owska

 

 

obywatel slidersuwumwsps