DzielnicowiZarządzeniem Komendanta Głównego Policji z 20 czerwca 2016 roku w organizacji pracy dzielnicowych wprowadzone zostały pewne zmiany, które w skrócie polegają na tym, że w cyklach półrocznych opracowywany jest tzw. Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego

 

 

Rozwiązanie to wprowadzono w celu rzeczywistego uspołecznienia zadań realizowanych przez dzielnicowego.Wytypowane zostają miejsca, w których Policja odnotowuje szczególnie dużo interwencji, dlatego są one objęte szczególnym nadzorem funkcjonariuszy.

Zmiany te dotyczą również naszych dzielnicowych. W przypadku asp. szt. Pawła Jelonka dzielnicowy realizuje cykliczne kontrole w rejonie sklepu ul. Kościuszki 73 B pod kątem ładu i porządku oraz przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. W przypadku asp. szt. Emila Sadzy takim szczególnym nadzorem objęty jest sklep w miejscowości Mroczków 45a.

Dzielnicowi

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski