Na prośbę firmy Consultor Sp.z o.o.  zamieszczemy informację o projekcie:

 

PROJEKT „POWRÓT NA RYNEK PRACY"

 

Bezpłatne szkolenie + trzymiesięczny staż

W związku z rekrutacją Uczestników do ostatniej grupy szkoleniowej, firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Powrót na rynek pracy", który jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Powrót na rynek pracy" jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących powiaty: starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski oraz kielecki . W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 30 rok życia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby z niskimi kwalifikacjami.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu poradnictwa indywidualnego polegającego na identyfikacji potrzeb w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz indywidualnego pośrednictwa pracy.

Ponadto Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnego szkolenia zawodowego:

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC (80 GODZ.).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy odbędą trzymiesięczne staże zawodowe. Dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach, ul. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.powrotnarynekpracy.consultor.pl

Więcej informacji pod nr tel.: 500 026 596.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski