27 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Teofil, Zyta
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

ZAWIADOMIENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO O ZEBRANIU

Wielkość czcionki

Zarząd Koła Polskeigo Związku Wędkarskiego w Bliżynie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze odbedzie się w dniu 8 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie (Zameczek). Rozpoczęcie obrad w I-szym terminie o godzinie 9.00, w II-gim terminie o godzinie 9.30.

 Proponowany porządek obrad:

1. Zagajenie.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski - udzielenie Zarządowi absolutorium.

7. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego.

8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

9. Wybór Władz koła.

10. Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd.

11. Uchwalenie planu pracy, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego.

12. Wolne wnioski.

 

Zaprasza Zarząd Koła.

 

 

obywatel slidersuwumwsps