Zarząd Koła Polskeigo Związku Wędkarskiego w Bliżynie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze odbedzie się w dniu 8 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie (Zameczek). Rozpoczęcie obrad w I-szym terminie o godzinie 9.00, w II-gim terminie o godzinie 9.30.

 Proponowany porządek obrad:

1. Zagajenie.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski - udzielenie Zarządowi absolutorium.

7. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego.

8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

9. Wybór Władz koła.

10. Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd.

11. Uchwalenie planu pracy, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarza budżetowego.

12. Wolne wnioski.

 

Zaprasza Zarząd Koła.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski