01Na sesji rady gminy w dniu 28 grudnia Rada Gminy w Bliżynie jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2017 rok. Zaplanowane dochody mają wynieść 27.416.906 złotych, w tym dochody bieżące – 25.969.272 zł, 40mg a dochody majątkowe – 1.456.664 zł. Natomiast wydatki zaplanowane zostały w wysokości 26.916,906 zł, w tym bieżące 24.983.974 zł, zaś majątkowe (na inwestycje) 2.022.931 zł.

 

 

Sesję otworzył przewodniczący rady Tadeusz Łyjak, później radni przyjęli uzupełniony porządek obrad, a sprawozdanie z pracy między sesjami złożył wójt Mariusz Walachnia.

W czasie przeznaczonym na wystąpienia zaproszonych gości – o głos poprosił starosta Jerzy Żmijewski, który mówił m.in. o dwuletnich działaniach zarządu powiatu zmierzających do ustabilizowania sytuacji finansowej oraz inwestycjach zrealizowanych w roku 2016 (m.in. I etap modernizacji drogi w Rędocinie za kwotę 482 tys. zł, ul Szydłowieckiej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej) oraz o planach inwestycyjnych na rok 2017 (II etap budowy drogi w Rędocinie za około 700 tys. zł, dalszy etap budowy chodnika w Odrowążku czy też ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej za około6 mln zł).

Najważniejsze z podjętych tego dnia uchwał dotyczyła przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031 oraz budżetu gminy na przyszły rok. Podsumowując zawarte w nim założenia wójt Mariusz Walachnia mówił: -Rok 2016 i początek roku 2017 to przede wszystkim czas opracowywania dokumentacji projektowych na inwestycje współfinansowanego z nowej perspektywy unijnej. W 2017 roku będziemy budować drogę dojazdową w Gliowie do drogi krajowej nr 42 (42.200 zł) oraz przebudowa drogi gminnej Brzeście – Bliżyn (700 tys. zł). Planujemy modernizacje oczyszczalni ścieków i dalszą kanalizację gminy. Głównym tematem będzie termomodernizacja szkół, remizy i budynku urzędu gminy – dokumentacja na ten cel jest w trakcie opracowania, I nabory Urząd Marszałkowski ogłosi na początku 2017 roku. To także budowa siłowni zewnętrznych w Brześciu, Płaczkowie, Rędocinie i Ubyszowie oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kopciach. Wiele inwestycji współfinansowanych będzie z funduszu sołeckiego m.in. budowa wiat przystankowych, oświetlenia ulicznego czy też zagospodarowanie wieży ciśnień z Bliżynie.

Na sesji nie zabrakło też życzeń noworocznych.

02

02a

03

04

05

07

08

09

10

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski