018 stycznia w bliżyńskim Zameczku odbyło się walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze bliżyńskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczyę Jacek Osóbka, treat sprawozdanie z działalności zarządu mijającej kadencji złożył ustępujący prezes Piotr Sadowski. W zjeździe uczestniczyli jako goście wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak.

 

 

Najważniejszym zadaniem zebrania był wybór nowych władz. Prezesem koła został Robert Kornatowski, a w skład zarządu weszli: Stefan Rot, Jacek Osóbka, Tomasz Pela, Marek Bilski, Piotr Sadowski, Antoni Kozłowski i Zbigniew Wrona. Komisję rewizyjną tworzą: Tomasz Osóbka, Józef Żak, Damian Bernat i Łukasz Banaś. Z kolei w skład sądu koleżeńskiego weszli: Marek Chyb, Krzysztof Kowalik i Przemysław Dereziński.

Miłym akcentem zebrania było uhonorowanie złotą odznaką związkową Zbigniewa Wrony, co uczynił obecny na zebraniu delegat okręgowy Jarosław Staciwa.

Podsumowanie mijającej kadencji w najbliższym wydaniu Informatora.

03

02

04

05

06

07

08

09

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski