01Zebraniem OSP w Bliżynie w dniu 14 stycznia rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych u strażaków, który w przypadku naszej gminy potrwa do 25 lutego i zakończy się zebraniem OSP Wołów. Tym razem zebranie połączone zostało ze spotkaniem świątecznym, na które przybył gminny kapelan strażaków ks. proboszcz Stanisław Wlazło, aby ze strażakami podzielić się opłatkiem.

Wcześniej odbyła się część robocza. Zebranie otworzył prezes Czesław Szmalec witając przybyłych na nie druhów, a także gości zebrania: wicewojewodę Andrzeja Bętkowskiego, członka zarządu powiatu Annę Leżańską, wójta gminy Mariusza Walachnię, przewodniczącego rady gminy Tadeusz Łyjaka, radnych Tomasza Pelę i Krzysztofa Jurka, zastępcę komendanta powiatowej PSP Andrzeja Pyzika oraz komendanta gminnego OSP Zdzisława Kuźduba, któremu zebrani powierzyli przewodniczenie obradom.

Sprawozdanie z działalności jednostki w 2016 roku przedłożył Wojciech Gołębiewski. Aktualnie OSP Bliżyn liczy 45. członków, a tym 40. członków zwyczajnych (3 kobiety), 4. wspierających i 1. honorowego. Brała udział w 97 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 60. pożarach oraz 35 miejscowych zagrożeniach. Dwa alarmy okazały się fałszywe (pełne zestawienie akcji bojowych w skali powiatu i gminy opublikujemy w styczniowym wydaniu Infotmatora). Najczęściej w akcjach brali udział: Jakub Reguła (84 godziny), Magdalena Stachyra (64) i Zbigniew Jedliński (57).

Następnie sprawozdanie finansowe przedłożył Jakub Reguła, a komisji rewizyjnej Sebastian Strągowski wraz z wnioskiem o absolutorium, który został przyjęty jednogłośnie.

Po przyjęciu planu działania i planu finansowego na 2017 rok rozpoczęła się dyskusja. Wicewojewoda Andrzej Bętkowski poinformował o zbliżającym się zjeździe wojewódzkim (14 maja) oraz krajowym (wrzesień), mówił także na temat powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych. Deklarację dalszego wspierania strażaków w naszej gminie w imieniu starosty wyraziła Anna Leżańska. Z kolei wójt gminy podziękował strażakom za ich działania na rzecz bezpieczeństwa gminy oraz poinformował o pracach związanych z planem termomodernizacji i przebudowy strażnicy OSP w Bliżynie (planowany termin – 2018 rok).

W drugiej części strażacy połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

17

 

WSTĘPNE KONCEPCJE PRZEBUDOWY REMIZY OSP W BLIŻYNIE

18

19

20

21

22

23

24

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski