01Przyszła wiosna i… -W tym roku strażacy z naszej gminy już 80. razy wyjeżdżali do akcji gaszenia traw, nieużytków i poszycia leśnego. Choć mamy dopiero początek kwietnia, to więcej, aniżeli w rok temu. Wówczas przez cały rok takich wyjazdów było 78 – mówi komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub. A tak wyglądały dziś okolice drogi krajowej nr 42 między Gilowem i Górkami.

 

 

W związku z tym przypominamy apel strażaków:

Stop pożarom traw!

Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej wraz z Nadleśnictwem Skarżysko i Suchedniów zwracają się do mieszkańców powiatu skarżyskiego z apelem pod nazwą STOP pożarom traw.

Każdego roku w okresie wiosennym, odnotowujemy wzrost liczby interwencji związanych z wypalaniem traw. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstaje średnio ok. 2,5 tys. pożarów rocznie. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi.
W minionym roku od 1.01.2016 - 28.04.2016 na terenie kraju odnotowano 20249 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń spaleniu uległo 7890 hektarów nieużytków, poszkodowanych zostało 14 osób, natomiast 4 osoby poniosły śmierć.
Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, ponieważ w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów.

Nic bardziej błędnego! Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich „praktykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników
i rolników! Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennym wiatrem powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich, obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).
Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych. Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży generuje niepotrzebne koszty. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że wszyscy całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki
z pożarami traw. Należy pamiętać, że za wypalanie traw może grozić gara grzywny (do 5 tyś złotych) lub nawet pozbawienia wolności (do lat 10).

Pamiętajmy:
Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie, trwa wyścig z czasem, a o życiu człowieka decydują minuty.

Wypalanie traw jest surowo zabronione! Co roku w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób.

opracował: st. kpt. Marcin Kuźdub


01

02

03

 04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski