01Ponad 100 osób wzięło udział w spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych w dniach 3-4 kwietnia na obszarze gminy w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Bliżyn do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

 

-W województwie świętokrzyskim na ten cel jest tylko 37 mln złotych, realną szansę na pozyskanie dofinansowania ma 12-15 wniosków. Aby zwiększyć nasze szanse do projektu przystępujemy wspólnie z gminami Łączna i Skarżysko Kościelne, gdyż po pierwsze trzeba zebrać odpowiednią ilość chętnych do przystąpienia do projektu, po drugie wygrać konkurs – mówił w trakcie spotkań wójt Mariusz Walachnia.

Kwestie merytoryczne i technicznych w bardzo profesjonalny, a zarazem prosty i czytelny profesjonalny sposób prezentował Bogusław Szpyt, wiceprezes firmy KADM Solutions Sp. Z o.o. z Tarnobrzega, która w imieniu wszystkich trzech samorządów zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z przygotowaniem wniosku.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na montażu różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bliżyn. Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Już wkrótce na stronie Gminy Bliżyn www.blizyn.pl uruchomiona zostanie specjalna zakładka, której znajdą państwo wszelkie informacje na temat projektu, w tym bardzo szczegółową prezentację multimedialną wyjaśniającą m.in. zasady finansowania, wysokość koniecznych nakładów czy też kwestie techniczne. Będą w niej również wszelkie dokumenty do pobrania.

Ponadto podany zostanie adres mailowy, na który będzie można wysyłać wszelkie pytania dotyczące projektu, na które odpowiedzi udzielą profesjonaliści.

02

03

04

05

 06

07

08

09

10

01

 11

12

13

 14

15

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski