NarodowyOd kilku lat, dnia 14 czerwca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady na pamiątkę pierwszego transportu polskich więźniów politycznych (14 czerwca 1940 r.) z Tarnowa (liczącego 728 osób) do Auschwitz (Oświęcimia).

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałami z 8 czerwca 2006 r. i 12 czerwca 2015 r. ustanowił go i zwrócił się do instytucji państwowych i samorządowych oraz społeczeństwa polskiego o godne uhonorowanie ofiar zbrodni hitlerowskich. Polacy (150 000 osób) stanowili drugą co do liczby więźniów narodowość (po Żydach). Połowa z nich zginęła,
a wśród nich byli mieszkańcy gminy Bliżyn: poseł Stanisław Nowak, inżynier Leszek Hozer
i Jerzy Opara (dowódca placówki ZWZ-AK). Historycy twierdzą, że w obozie Auschwitz-Birkenau w latach 1940 – 1945 zginęło ponad milion mężczyzn, kobiet i dzieci. Starsi wiekiem ludzie pamiętają, że w Bliżynie w czasie II wojny światowej na terenie „Polifarbu” znajdowały się obozy: jeńców sowieckich, pracy dla Polaków i Żydów oraz filia obozu koncentracyjnego w Majdanku. Zamordowano w nich około 8 000 jeńców, od 1 000 do 3 000 Żydów i od 100 do 500 Polaków. Podczas likwidacji bliżyńskiej „fabryki śmierci” ocalałych więźniów pochodzenia żydowskiego wywieziono do Oświęcimia.

W 77. rocznicę pamiętnego transportu, dnia 19 czerwca 2017 r. w budynku Zespołu Szkół
w Bliżynie (górny hol) zorganizowano wystawę informującą o eksterminacji więźniów obozu oświęcimskiego. Wystawę ścienną przygotowano w oparciu o „Teki Edukacyjne” Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawiono gimnazjalistom literaturą dotyczącą powyższej tematyki. Oddzielną jej część, stanowiły reprodukcje, przedmioty i książki dotyczące historii
i kultury Żydów w Polsce. Pokazano makietę obozu w Bliżynie wykonaną przez Zdzisława Żaka. Organizatorami Dnia Pamięci Ofiar Obozów byli członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość”.

Roman Falarowski

Narodowy

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski