0122 czerwca w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej odbyła się debata społeczna pn. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Jej uczestnicy rozmawiali na tematy związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu skarżyskiego przy wykorzystaniu nowych narzędzi tj. Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz Aplikacji Moja Komenda. W spotkaniu brali udział m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia i wiceprzewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski.

 

Wójt Mariusz Walachnia podczas dyskusji zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia liczby patroli policji nad zalewem (m.in. celem ukrócenia wjazdów samochodami na deptak i tereny zielone) oraz w okolicach placów zabaw i miejsc integracji, w szczególności w weekendy.

Dużą uwagę poświęcono także nowej formule pracy dzielnicowego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej. Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, samorządowcy z terenu powiatu skarżyskiego, przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz lokalna społeczność.

W debacie udział wzięło kilkadziesiąt osób. Spotkanie oficjalnie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił ramowy przebieg spotkania. W dalszej kolejności szef skarżyskich policjantów przedstawił stan zagrożenia przestępczością na terenie powiatu skarżyskiego za pierwsze pięć miesięcy w odniesieniu do poprzedniego roku. Komendant Śliwiński zwrócił uwagę na spadającą liczbę przestępstw i wykroczeń oraz wskazał te obszary, przy których policjanci będą intensyfikować swoje działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Ponadto w swoim wystąpieniu nawiązał do nowych narzędzi służących wymianie informacji między Policją a społeczeństwem oraz nowej formule pracy dzielnicowego. W dalszej części spotkania moderatorzy dyskusji opisali szczegółowo czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i jak z tego narzędzia korzystać.

Dużą uwagę poświęcono również charakterystyce pracy dzielnicowego, podkreślając jak ważną pełni rolę w kontakcie z obywatelem. Podczas spotkania przybliżono sylwetki wszystkich szesnastu dzielnicowych oraz omówiono ich rejony i zadania jakie obecnie wykonują.  Punktem zasadniczym debaty była dyskusja z uczestnikami spotkania. Mieszkańcy powiatu skarżyskiego dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wskazywali miejsca będące w ich ocenie niebezpieczne. Przekazane w ten sposób informacje zostaną poddane szczegółowej analizie celem wypracowania konkretnych wniosków i przedsięwzięć do realizacji.

Debatę podsumował Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku- Kamiennej. Komendant Śliwiński podziękował wszystkim za przybycie i aktywne włączenie się w dyskusję. Zapewnił, że wobec zgłoszonych na dzisiejszym spotkaniu problemów i zagrożeń, będą prowadzone działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa we wskazanych miejscach.

Na zakończenie, uczestnicy wypełnili anonimową ankietę, w której wyrażali swoje opinie i uwagi na temat przeprowadzonej debaty oraz potrzeby organizowania podobnych spotkań w przyszłości.

Opr. DSz, (jaki)

02

01

03

04

05

06

07

 08

09

10

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski