16 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Florentyny, Ambrożego, Gawła
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

OCZYSZCZALNIA ZOSTANIE ROZBUDOWANA

Wielkość czcionki

01 KopiowanieW poniedziałek, 7 sierpnia wójt gminy Mariusz Walachnia podpisał z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Anną Bińkowską umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie. –To dobry dzień dla gminy Bliżyna. Poza tą umową, 2 sierpnia Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu termomodernizacji 6 budynków na obszarze gminy: wszystkich szkół, urzędu gminy oraz remizy z biblioteką – mówił wójt.

 

 

Gmina Bliżyn w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” do Działania 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020podpisała z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwanym Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 Pre- umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie wraz z budową wiaty nad składowiskiem osadu. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Aglomeracji Bliżyn. W ramach inwestycji przewiduje się realizację robót budowlano – montażowych obejmujących wykonanie ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, w tym m.in.: budowę reaktora biologicznego typu SBR, budowę rurociągów ścieków i osadów międzyobiektowych oraz wykonanie wiaty konstrukcji stalowej nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni. Po rozbudowie przepustowość oczyszczalni ścieków wzrośnie z 420 m3 /ddo 840 m3 /d.

Wartość projektu objętego wnioskiem wynosi 2.643.226,24 zł. w tym wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE – 1.730.839,83 zł., wkład własny – 912.386,41 zł.

01 Kopiowanie

02 Kopiowanie

03 Kopiowanie

04 Kopiowanie

05 Kopiowanie

06 Kopiowanie

07 Kopiowanie

08 Kopiowanie

09 Kopiowanie

10 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps