0112 września w Filharmonii Świętokrzyskiej z marszałkiem Adamem Jarubasem wójt gminy Mariusz Walachnia podpisał wiążącą umowę na termomodernizacja sześciu budynków użyteczności w naszej gminie: wszystkich szkół oraz budynków urzędu gminy i remizy strażackiej w Bliżynie wraz z biblioteką. Łączna wartość 58. podpisanych dziś umów to ponad 129 mln zł.

 

 

-Początkowo na ten cel w budżecie zaplanowane było 60 mln złotych, ale patrząc na ogromne zainteresowanie i skalę potrzeb kwotę dofinansowania zwiększyliśmy do niemal 128 mln. Życzę wyboru solidnych wykonawców i dobrych cen, bo teraz rynek inwestycyjny należy do firm budowlanych. A inwestycje muszą być zakończone do końca 2018 roku – mówił podczas spotkania marszałek Jarubas.

Przypomnijmy, że koszty kwalifikowalne projektu to 4.974.147,55 zł, w tym dotacja 4.228.705,42 zł.

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn,
z wykorzystaniem OZE”, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt znalazł się na liście projektów wstępnie wybranych do dofinansowania.

Celem projektu będzie głęboka, kompleksowa modernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię o min. 30% oraz wpływająca na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Inwestycja obejmować będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych.

01

IMG 2144 Kopiowanie

IMG 2145 Kopiowanie

IMG 2146 Kopiowanie

IMG 2149 Kopiowanie

IMG 2151 Kopiowanie

IMG 2155 Kopiowanie

IMG 2157 Kopiowanie

IMG 2167 Kopiowanie

IMG 2169 Kopiowanie

IMG 2171 Kopiowanie

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski