01IMG 6044 Kopiowanie5 lutego w sali ślubów Urzędu Gminy w Bliżynie podpisane zostały umowy z wykonawcami na termomodernizację oraz roboty budowlane w termomodernizowanych 6 budynków użyteczności publicznej tj. szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku, Sorbinie oraz Urzędu Gminy i remizy OSP w Bliżynie. Łączna wartość robót, które potrwają do końca listopada br. to 8.453.688,04 zł. Umowy ze strony gminy podpisali wójt Mariusz Walachnia, skarbnik gminy Beata Ozan w obecności kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska Katarzyny Cichockiej.

 

Przy podpisywaniu umów obecni byli również: przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, dyrektorzy szkół i prezes OSP Czesław Szmalec.

Inwestycje, które rozpoczną się lada dzień, finansowane będą dwutorowo. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE”, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość tego zadania to 5.255.772,92 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4.228.705 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Druga część tych zadań inwestycyjnych to „Roboty budowlane w termomodernizowanych budynkach użyteczności publicznej”. Ich wartość to 3.197.915,12 złotych i w całości będzie pochodzić z budżetu gminy.

 

W tabeli poniżej przedstawiamy firmy, które będą wykonywać prace oraz kwoty:

 

Zadanie

Prace termomodernizacyjne

Kwota

Prace budowlane

Kwota

SP Bliżyn

M.BRUK Marek
Sołtys 26-026 Morawica Brzeziny,

ul. Chęcińska 256

1.107.000

M.BRUK Marek Sołtys

26-026 Morawica Brzeziny,

ul. Chęcińska 256

1.205.400

SP Mroczków

M.BRUK Marek Sołtys

26-026 Morawica Brzeziny,

ul. Chęcińska 256

615.000

EXPOL-BIS Sp. Jawna

Waldemar Pawliszak, Arkadiusz Pawliszak

Ul. Wioślarska 1

26-110 Skarżysko-Kam.

313.400

SP Sorbin

EXPOL-BIS Sp.j.

Waldemar Pawliszak, Arkadiusz Pawliszak

Ul. Wioślarska 1

26-110 Skarżysko-Kam.

1.030.445

Z&JAP Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 42/6

25-353 Kielce

462.792

SP Odrowążek

EXPOL-BIS Sp.j.

Waldemar Pawliszak, Arkadiusz Pawliszak

Ul. Wioślarska 1

26-110 Skarżysko-Kam.

849.500

M.BRUK Marek Sołtys

26-026 Morawica Brzeziny,

ul. Chęcińska 256

774.900

UG Bliżyn

F.U. FREEDOM

Hubert Olejarz

ul. 1 Maja 186

26-110 Skarżysko-Kam.

819.102

Z&JAP Sp. z o.o.

Ul. Wesoła 42/6

25-353 Kielce

245.996

OSP Bliżyn

Zakład Remontowo-Budowlany

Marek Szaniawski

Ul. Sienkiewicza 19

26-110 Skarżysko-Kam.

835.170

F.U. FREEDOM

Hubert Olejarz

ul. 1 Maja 186

26-110 Skarżysko-Kam

195.421

 

Celem całego projektu jest głęboka, kompleksowa modernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię o min. 30% oraz wpływająca na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zaprojektowane urządzenia oraz instalacje będą zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Inwestycja obejmować będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych.

Ostateczny termin zakończenia prac to 30 wrzesień (prace termomodernizacyjne) oraz 30 października (prace budowlane), jednak wykonawcy deklarują, że dołożą starań, aby prace – przede wszystkim w szkołach – zrealizować do końca wakacji.

 

IMG 6032 Kopiowanie

IMG 6034 Kopiowanie

IMG 6035 Kopiowanie

IMG 6036 Kopiowanie

IMG 6037 Kopiowanie

IMG 6038 Kopiowanie

IMG 6039 Kopiowanie

IMG 6042 Kopiowanie

IMG 6045 Kopiowanie

IMG 6047 Kopiowanie

IMG 6049 Kopiowanie

IMG 6051 Kopiowanie

IMG 6053 Kopiowanie

IMG 6055 Kopiowanie

IMG 6056 Kopiowanie

IMG 6058 Kopiowanie

IMG 6059 Kopiowanie

IMG 6061 Kopiowanie

IMG 6063 Kopiowanie

IMG 6064 Kopiowanie

IMG 6068 Kopiowanie

IMG 6069 Kopiowanie

IMG 6070 Kopiowanie

IMG 6071 Kopiowanie

IMG 6072 Kopiowanie

IMG 6074 Kopiowanie

IMG 6075 Kopiowanie

IMG 6077 Kopiowanie

IMG 6078 Kopiowanie

Jedynka Termo Kopiowanie

Termo Kopiowanie

Termo1 Kopiowanie

Termo2 Kopiowanie

Termo3 Kopiowanie

Termo4 Kopiowanie

Termo5 Kopiowanie

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski