OSP Kasa28 marca wójt gminy Mariusz Walachnia oraz skarbnik gminy Beata Ozan z pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości Mikołajem Pawlakiem  podpisali umowę na zakup sprzętu ratowniczego dla naszych jednostek OSP. Wartość wsparcia wynosi 31.500 złotych, wkład własny gminy to zaledwie 315 złotych! Jak wyjaśnia komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub, dla naszych jednostek zakupimy:

 

 

 

- defibrylatory – OSP Bliżyn i OSP Sorbin,

 

- trójnogi do wydobywania osób z głębokości - OSP Bliżyn i OSP Sorbin,

 

- urządzenie ratownicze Halligan – OSP Blizyn, Sorbin, Mroczków, Nowy Odrowążek, Wołów,

 

- zestaw do oświetlenia z agregatem prądotwórczym – OSP Wołów.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu do ochotniczych straży pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości 100 milionów złotych. Wsparcie dla naszego regionu wynosi 5,5 mln zł i trafią one aż do 98 gmin (na 102 w województwie).

Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - zreformowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz działa od września 2017 r. i rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zgodnie z programem, o wsparcie mogły ubiegać się gminy i miasta. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia.

OSP Kasa

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski