21 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

GMINA CHCE PRZEJĄĆ OD SKARBU PAŃSTWA TERENY W SOŁTYKOWIE

Wielkość czcionki

00000002Gmina Bliżyn podjęła starania o nieodpłatne przejęcie terenów w Sołtykowie od Skarbu Państwa i przeznaczenie tych terenów na cele publiczne. 7 sierpnia Rada Gminy Bliżyn uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty, w obrębie ewidencyjnym Płaczków.

W ślad za tym Wójt Gminy 19 września wystąpił do Starosty Skarżyskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości o powierzchni 2,83 ha na cel publiczny tj. pod wydzielenie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzenie, w tym budowa i przebudowa. Zgodnie ze wskazanym wyżej mpzp działki te przeznaczone są jako teren usług turystyki i wypoczynku, sportu oraz rekreacji.

Gmina planuje w przyszłości, po przejęciu tych terenów od Skarbu Państwa i w uzgodnieniu z mieszkańcami, stworzyć na tym terenie ciągi piesze oraz parku powiązanego z istniejącym zbiornikiem wodnym.

000000001

Gmina chce również przejąć działkę o powierzchni 0,10ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne, rowerowe i wodne, a także łączności i sygnalizacji.

O szybkie decyzje powiatu w tej kwestii apelował wójt gminy Mariusz Walachnia podczas sesji Rady Powiatu w dniu 27 września. Jak wyjaśnia wójt, są dwie możliwe drogi jak najszybszego przejęcia tych terenów. Pierwsza to nabycie ich w formie darowizny od Skarbu Państwa a zgodą Wojewody Świętokrzyskiego, a druga to komunalizacja.

00000002

 

 

obywatel slidersuwumwsps